Powiadomienie o wakacjach Konmax

June 11, 2021

najnowsze wiadomości o firmie Powiadomienie o wakacjach Konmax

Powiadomienie o wakacjach Konmax .

Wszystkie działy, drodzy pracownicy:
Zgodnie z ustaleniami świątecznymi na rok 2021 ogłoszonymi przez Biuro Generalne Rady Państwa, w połączeniu z faktyczną sytuacją spółki, ustalenia dotyczące urlopów podczas Festiwalu Smoczych Łodzi zawiadamia się w następujący sposób:
Święto Dragon Boat Festival 2021 trwa od 12 czerwca 2021 do 14 czerwca 2021. Jest to trzydniowe święto i pojedzie do pracy 15 czerwca 2021.
Środki ostrożności:
1. Osoba kierująca każdym wydziałem proszona jest o zorganizowanie przed wakacjami kontroli bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie dochodzenia przeciwpożarowego i przeciwkradzieżowego.
2. W czasie wakacji nie blokuj komunikacji przez telefon komórkowy!
3. Pracownicy, którzy muszą wyjść w czasie wakacji, powinni zwracać uwagę na ochronę bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków.
4. W tym roku prezentem charytatywnym firmy Dragon Boat Festival jest pudełko upominkowe Wufangzhai Zongzi, jedno pudełko na osobę.
życzymy wszystkim pracownikom szczęśliwego Festiwalu Smoczych Łodzi.

Biuro Kadr Konmax

11 czerwca 2021